معاون عمرانی استانداری خوزستان، ماهشهر، بازدید میدانی، مسکن مهر، خانچی خوراک خبرخوان خوراک اتم

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری خوزستان؛ مهندس خانچی به همراه فرماندار، شهرداران شهرستان ماهشهر، مدیران کل استانی و شهرستانی ضمن بازدید، از آخرین روند اجرایی پروژه‌های عمرانی شهرستان ماهشهر مطلع شد. از محل‌های بازدید شده در این سفر یک روزه به شهرستان ماهشهر، میتوان به ۴۵۰ واحدی طرح ملی… در ادامه بخوانید