مدیران ستادی خوراک خبرخوان خوراک اتم

  آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت اول) استانداری خوزستان در نظر دارد امور نگهداری و پشتیبانی سخت افزار و شبکه ساختمان های استانداری و فرمانداریها  خود را به صورت حجمی به پیمانکار  واجد شرایط و با سابقه، دارای توان… در ادامه بخوانید
اداره کل مدیریت بحران خوزستان روز جمعه نسبت به افزایش دما ۲ تا سه درجه سانتیگراد در شهرهای مختلف استان هشدار صادر کرد. بنا بر این هشدار که ۱۳ تیر از سوی اداره کل مدیریت بحران صادر شد وقوع دماهای ۴۹… در ادامه بخوانید