استاندار خوراک خبرخوان خوراک اتم

به گزارش روابط عمومی استانداری خوزستان غلامرضا شریعتی با معاون دانشگاه چمران و جمعی از اساتید دانشکده علوم انسانی و ادبیات این دانشگاه دیدار و گفتگو کرد. در این نشست اساتید و اعضای هیات علمی این دانشکده به بیان دغدغه ها و خواسته های خود پرداختند. مهمترین خواسته ای که… در ادامه بخوانید