معاونت امنیتی و انتظامی خوراک خبرخوان خوراک اتم

به گزارش روابط عمومی استانداری خوزستان عبدالرضا رحمانی فضلی در ابلاغ های جداگانه علی حسین حسین زاده معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان را به عنوان رئیس قرارگاه اربعین حسینی در مرز چذابه و حبیب اله آصفی سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان را به عنوان رئیس قرارگاه اربعین… در ادامه بخوانید