اخبار خوراک خبرخوان خوراک اتم

نورالله حسن‌زاده در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خوزستان که امروز، ۳۰ شهریورماه در اهواز برگزار شد، با اشاره به اینکه جلسات ستاد تسهیل به صورت هفتگی برگزار می‌شود، اظهار کرد: امروز مسایل و مشکلات پنج شرکت مورد بررسی قرار گرفت و برای مسایل مربوطه به… در ادامه بخوانید
در دویســت ســال اخیــر رونــد ضعیف حکومت هــای قاجــار و پهلــوی بــه گونــه ای ســرعت گرفت کــه از دخالت قدرت هــای اســتعماری در عــزل و نصب نخســت وزیران و نفــوذ در دربار قاجار، رسیدیم به عزل و نصب پادشاه ایران… در ادامه بخوانید
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان دکتر صادق خلیلیان استاندار خوزستان در پایان نشست با گروه های بسیج دانشجویی استان گفت: در یک هفته اخیر سعی بر این بود که با گروه های مرجع، تاثیرگذار و نخبگان جامعه جلسه داشته باشیم. وی افزود: از جمله این جلسات نشست با… در ادامه بخوانید
صادق خلیلیان روز دوشنبه در جمع تعدادی از اعضای گروه‌های جهادی خوزستان بیان کرد: فعالیت این گروه‌ها باید با سازماندهی‌ کاربردی برای بهره‌مندی در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و عمرانی همراه باشد. وی بر تسریع در امر واکسیناسیون عمومی خوزستان تاکید کرد… در ادامه بخوانید