حضور معاون عمرانی استانداری در مرکز سامد جهت پاسخگویی به شهروندان در روز چهارشنبه هفته جاری

معاون عمرانی استاندار خوزستان به همراه مدیران کل حوزه معاونت عمرانی استانداری مدیرکل امورروستایی .مدیر کل امورشهری .مدیرکل دفترفنی درمرکز سامد حضور خواهند یافت
به اطلاع شهروندان گرامی می رساند معاون عمرانی استاندار به همراه مدیران یادشده درروزچهار شنبه مورخه۹۸/۱۱/۲۳ از ساعت ۱۰ صبح الی ۱۲باحضور درمرکز سامد استانداری پاسخگوی مسائل ،مشکلات مختلف درحوزه کاری خود خواهند بود
شهروندان محترم می توانند باشماره تلفن ۱۱۱بصورت برخط تماس حاصل نمایند وسوالات ،مشکلات وخواسته های خود را بامعاون استاندار ومدیران مربوط مربوطه درمیان بگذارند.

92