معارفه مدیرکل حوزه استاندار

به گزارش روابط عمومی استانداری خوزستان مراسم معارفه رضا نجاتی به عنوان مدیرکل جدید حوزه استاندار روز شنبه ۱۲ بهمن ماه با حضور معاون سیاسی اجتماعی استانداری و جمعی از مدیران و معاونین ستادی استانداری برگزار شد.

608