استاندار خوزستان:

صاحبان زمین‌ها و برخی موارد تصرفی در منطقه رمیله برای انجام تغییر کاربری اقدام نمایند

به گزارش روابط عمومی استانداری خوزستان، غلامرضا شریعتی شامگاه جمعه ۴ بهمن ماه در نشست بررسی وضعیت اهالی رمیلیه غربی و سلیچ آبادان گفت: بدلیل داشتن کد آبادی رمیله مقرر گردید تسری کد آبادی برای کل منطقه ی رمیله جهت برخورداری از خدمات کامل لحاظ گردد تا در اعتبارات ارزش افزوده ی دهیاریها منابع مالی آن تامین گردد.

استاندار خوزستان گفت: همچنینن صاحبان زمین‌ها و برخی موارد تصرفی در منطقه رمیله برای انجام تغییر کاربری اقدام نمایند و با مصوبه ی شورای تامین شهرستان و در صورت لزوم شورای تامین استان، خدمات آب، برق، گاز به صورت کامل به آنها تعلق ‌گیرد. همچنین کار خدمات رسانی از طریق بخشداری و دهیاری انجام شود.

وی گفت: منطقه ی سلیچ در پیشنهاد اردیبهشت ۱۳۹۹شورای عالی شهرسازی جزء منطقه ی شهری آبادان لحاظ خواهد شد. برای این مناطق نیز با مصوبه ی شورای تامین شهرستان و در صورت نیاز شورای تامین استان تمام خدمات آب، برق، گاز و شهرداری و همچنین آسفالت معابر فرعی و اصلی به شهروندان این منطقه باید صورت پذیرد.

شریعتی افزود: کمیته ای با حضور اداره راه و شهرسازی استان، دفتر فنی استانداری و سازمان منطقه ی آزاد اروند برای فراهم کردن مقدمات طرح بازنگری در شورای عالی شهرسازی برای دفاع از این طرح تشکیل خواهد شد.

استاندار خوزستان گفت: طی تفاهمنانه سازمان منطقه آزاد اروند و اداره راه و شهرسازی استان، واحد اجرائیات مسکن و شهرسازی از اراضی منطقه ی آزاد در منطقه ی سلیچ برای جلوگیری از ساخت و ساز در اراضی کشاورزی حفاظت کند.

استاندار خوزستان در پایان بر عملیاتی و اجرایی شدن مصوبات یاد شده و پیگیری فرماندار ویژه آبادان تا رسیدن به نتیجه مطلوب و موثر تاکید کرد.

111