نشست هماهنگی برگزاری هشتمین کنفرانس روابط عمومی های خوزستان برگزار شد

نشست هماهنگی برگزاری هشتمین کنفرانس روابط عمومی های خوزستان روز چهارشنبه ۲۵ دی ماه به ریاست سعید رضوانی مدیرکل روابط عمومی استانداری خوزستان و رئیس شورای هماهنگی روابط عمومی های خوزستان و با حضور ممبینی دبیر و مسئول برگزاری کنفرانس و جمعی از مدیران روابط عمومی دستگاه های اجرایی در محل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی برگزار شد.
موضوع این کنفرانس برای دومین سال پیاپی آموزش اطلاع رسانی در مواقع بحران است و بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته در اسفندماه برگزار خواهد شد.

133