استاندار خوزستان تاکید کرد: لزوم رعایت حریم مدافعان کشور در عین رسیدگی به مقصرین سانحه سقوط هواپیمای مسافری

به گزارش روابط عمومی استانداری خوزستان غلام رضا شریعتی با اشاره به سانحه دلخراش هواپیمای مسافری اکراین گفت: در جریان این حادثه لازم است هشیار بوده و حریم مدافعان کشور را رعایت نماییم و در عین حال در خصوص عواملی که در بروز این سانحه قصور و تقصیر داشته اند به طور جدی رسیدگی شود.

استاندار خوزستان افزود: در جریان تشییع پیکر پاک شهید سپهبد سلیمانی و همراهان ایشان در سطح کشور و بویژه در سطح خوزستان شاهد همدلی مردم و حضور با شکوه اقشار مختلف از جمله گروه هایی که نسبت به وضعیت کشور انتقاد داشتند بودیم و این مراسم موجب انسجام اجتماعی شد از این رو بایست از آن مراقبت نموده و خدای ناخواسته مرتکب تضعیف مدافعان کشور نشویم با این وجود همچنانکه مقام معظم رهبری و رئیس جمهور محترم اشاره داشتند با عوامل مقصر در بروز فاجعه سقوط هواپیمای مسافری برخورد قاطع و قانونی صورت گیرد.

144