استاندار خوزستان تاکید کرد: لزوم همکاری میان بخشی دستگاه های مختلف در استان برای اثربخشی در حوزه اجتماعی

غلامرضا شریعتی ظهر امروز یکشنبه ( ۲۲ دی ) در جلسه کارگروه اجتماعی، سلامت و خانواده خوزستان در ادامه اظهار کرد: ۵۰ درصد از آسیب های اجتماعی رابطه مستقیم با سوء مصرف مواد مخدر دارد که برنامه عملیات انسجام بخشی در مدارس کشور در حاشیه اهواز و اتحادیه انجمن های اسلامی و دانش آموزی صورت گرفته و باید پیگیری شود.

وی با بیان اینکه کارها باید جامع، مدون و مطالعه شده باشد، افزود: در این صورت اثر این کارها سطحی ولی عمیق و ریشه بیشتری دارد.

استاندار خوزستان ادامه داد: برنامه ها و کارها به گونه ای باشد که باعث تحرک اجتماعی، شادی و پویایی دانش آموز و نقش مثبت آن در جامعه شود.

وی بر ساماندهی بهینه سرمایه های اجتماعی خوزستان تاکید کرد و گفت: این کار باید با همکاری دانشگاه ها، سازمان های مردم نهاد و رسانه ها انجام شود که مدرسه در این زمینه می تواند نقش مهمی بر اهمیت ارتباط برای شناسایی نقش ایفا کند.

شریعتی تشریح کرد: مدرسه نقش مهمی در تربیت افراد برای شناسایی استعدادها دارد و زیر ساختی است برای ارج نهادن به نشاط اجتماعی، تقویت روحیه و افزایش امید به زندگی دانش آموز.

وی به کمک ۵۰ میلیارد تومانی وزارت نفت به مدارس در حوزه سیل اشاره کرد و گفت: این کمک به تعمیر و تجهیز مدارس کمک کرده و همچنین مدارسی که نیاز به ساخت مجدد داشتند توسط خیرین و دولت کمک شد و فضای فیزیکی و مناسب بهتر از گذشته در مناطق سیل زده برای آموزش فراهم شده است.

استاندار خوزستان بیان کرد: انجام برنامه های نرم افزاری، فرهنگی و تربیتی باید همراه بحث سخت افزاری باشد تا اثر بخشی مدرسه بیش از پیش باشد.

وی با بیان اینکه در مناطق حاشیه نشین مدرسه نقش انسان سازی و تربیت دانش آموزان را ایفا می کند، تصریح کرد: اگر کسری و کمبودی در خانه ها وجود دارد مدرسه آن را جبران کند تا در مدارس انسان منطقی و مقبول برای جامعه را تربیت کنیم.

شریعتی شورای اجتماعی خوزستان را موثر و فعالیت های آن را اثر بخش عنوان و بیان کرد: اثربخشی متناسب با استان ایجاد نشده و دستگاه های مختلف باید با همکاری به این حوزه کمک کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر می خواهیم حوزه اجتماعی اثربخشی خوبی در استان داشته باشیم نیازمند همکاری میان بخشی دستگاه های مختلف در استان هستیم.

135