آئین سوگواری شهید سپهبد سلیمانی و همراهان ایشان در شهرستان کارون با حضور استاندار برگزار شد

آئین سوگواری سردار شهید سپهبد سلیمانی و همراهان ایشان در روستای طرفایه در منطقه شهرستان کارون با حضور استاندار، آیت الله حیدری و جمعی از مسئولان برگزار شد.

355