گزارش تصویری/

نشست استاندار با کارشناسان شهرداری و شرکت آبفا اهواز

غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان با کارشناسان شهرداری و شرکت آبفای اهواز دیدار کرد.
460