تعطیلی ادارات و بانک های چند شهر خوزستان در روز سه شنبه

با تصمیم فرمانداران در شهرستان های اهواز، آبادان، خرمشهر و کارون با توجه به آبگرفتگی معابر ادارات و بانک های این شهرستان ها روز سه‌شنبه ۲۶ آذر ماه تعطیل اعلام شد.
پیشتر با اعلام ستاد مدیریت بحران مدارس و دانشگاه های سیزده شهرستان در روز سه شنبه ۲۶ آذرماه تعطیل اعلام شده بود.

4886