گزارش تصویری/

جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران باحضور استاندار خوزستان

جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران خوزستان باحضور غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان برگزار شد.
1270