سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده خوزستان رونمایی شد

معصومه ابتکار روز دوشنبه در حاشیه نشست شورای برنامه ریزی و توسعه خوزستان، در جمع خبرنگاران بیان کرد: این سند با توجه به شرایط بومی خوزستان و در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تدوین شده است.

وی ادامه داد: هدف از تدوین این سند، ارتقای شاخص‌های عدالت جنسیتی است که مربوط به موضوعات آموزش، اشتغال، بهداشت، ورزش، مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان توجه دارد.

وی گفت: این سند خوشبختانه با کیفیت بسیار خوب در ارزیابی و مقایسه با دیگر سندها در سطح ملی تدوین شده و همه فرآیندها را طی کرده تا اینکه در نهایت امروز در نشست شورای برنامه ریزی استان خوزستان به تصویب رسید.

ابتکار ادامه داد: انتظار داریم همه دستگاه‌ها بر اساس تقسیم کاری که صورت گرفته، برنامه‌های اجرایی خود را در راستای بهبود وضعیت زنان و ارتقای شاخص‌ها تعریف شده، عملیاتی کنند.

سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده برای خوزستان بومی‌سازی شد

استاندار خوزستان نیز در جمع خبرنگاران، گفت: با حمایت‌های انجام شده ، این سند به صورت بومی تدوین شده و هدف آن کم کردن فاصله‌ها بین زنان هدف با مردان است.

غلامرضا شریعتی ادامه داد: با تصویب این سند، عدالت جنسیتی ، و تلاش در جهت ارتقای شاخص‌های زنان در حوزه‌های مختلف توسط دستگاه‌های اجرایی خوزستان با جدیت دنبال خواهد شد.

وی این سند را یک سند جامع پیرامون همه امور زنان خوزستان با توجه به شرایط محلی و بومی دانست و گفت: تلاش شد تا فرهنگ‌های مختلف را در تدوین این سند مورد توجه قرار دهیم.

استاندار خوزستان بیان کرد: مجموعه مدیریتی خوزستان خود را ملزم می‌داند که مطابق با سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده خوزستان برنامه‌ریزی خود را عملی کند تا در نهایت به کاهش فاصله‌های موجود منجر شود.

279