حضور فرمانداران اندیمشک و آغاجری در مرکز سامد جهت پاسخگویی به تماس های مردمی

فرمانداران اندیمشک و آغاجاری جهت پاسخگویی به مردم شهرستانهای مربوطه در مرکز سامد استانداری خوزستان حضوریافتند.
عزت اله براتی معاون ارتباطات مردمی (سامد) استانداری دراین ارتباط اعلام داشت: برابربرنامه ریزی های بعمل آمده واطلاع رسانی قبلی از طریق پورتال و سایتهای خبری استانداری و فرمانداری آن دو شهرستان و جراید محلی ، روز سه شنبه مورخ ۱۲/۹/۹۸ فرمانداران یادشده ازساعت ۹ الی ۱۲درمحل سامد حضوریافته اند و به استناد نظامنامه مدیریت ارتباطات مردمی ریاست جمهوری دربسترسامد مبنی بر استفاده از ظرفیت های دولت الکترونیک در خدمت رسانی به مردم و تاکیدات استاندار محترم خوزستان مبنی بر ارج نهادن به حقوق شهروندی و تسریع در پاسخگویی به مردم توسط مدیران ارشد استان ، فرمانداران فوق درمرکز سامد بصورت تلفنی (بر خط) با مردم ارتباط برقرار نمودند وبه درخواست ، شکایات وانتقادات مردم پاسخ دادند.
لازم بذکر است طی این ارتباط ، آقای پیمان جهانگیری فرمانداراندیمشک به ۱۵ نفربصورت تلفنی (برخط) پاسخ دادند .همچنین آقای محمدپاکدل فرماندارآغاجاری به ۱۰ نفربصورت تلفنی (برخط) پاسخ دادند.
ضمنا به لحاظ حل موضوعات آموزشی درمانی و عمرانی شهرستان تعدادی از مردم از طریق شماره ۱۱۱ سامد از فرمانداران مذکور تقدیر وتشکر کردند.

212