انتصاب

غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان در حکمی از جانب وزیر کشور محمد احمد فخرالدین را به عنوان بخشدار حتی از توابع شهرستان لالی منصوب کرد.

452