تعطیلی مدارس چند شهر خوزستان در روز شنبه

با توجه به آلودگی هوا و پدیده وارونگی هوا به اطلاع می رساند کلیه مدارس در همه مقاطع تحصیلی اهواز، شوشتر، خرمشهر، ماهشهر، حمیدیه، کارون، باوی، شوش، شاوور، بندر امام خمینی (ره)، اروندکنار، شادگان و آبادان در هر دو نوبت صبح و عصر فردا شنبه ۹۸/۸/۲۵ تعطیل است.

3844