پیام استاندار خوزستان به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی

کتابداران گرامی کتابخانه های عمومی
فعالین گرانقدر حوزه کتابخوانی
دوستداران و اهالی کتاب

بار دیگر برگه های فصل فرهنگ دیار ما به صفحات کتاب رسیده و گام های اندیشه ورزی ما به کتابخوانی.
آرام آرام پای جویندگان حقیقت، بیش از پیش، به کتابخانه ها گشوده می شود و امواج طوفنده ی اقیانوس اطلاعات جهان بشری، که از طریق شبکه های اجتماعی، سکون ساکنین رخوت زده ی ساحل عادات را در هم پیچیده بود، تلاطم زدگان را به حریم امن کتاب ها کشانده تا از لابه لای خطوط آنها، به آرامش فعال حق طلبی دست یابند.
ما در عصر شکستن قطعیت ها و پاسخ های متصلب زندگی می کنیم. یکی پس از دیگری، چهارچوب های سنتی ابعاد حیات انسان، به لرزه می افتد و تردید های بیشتری به ساختار یقین ها می نشیند و خانه های امن دیرین به آتش شک، دود آلود می شود.
این گونه است که بار دیگر کتاب ها به یاری می آیند و کتابخانه های عمومی مأمن می شوند که این بار با راهبرد تبدیل آنها به «پایگاه های اجتماعی» نقشی جدی در تحولات فرهنگی جامعه کنونی ما به عهده گرفته اند و می کوشند در میدان رقابت دعوت ها و تبلیغ ها، مسیری سبز و سالم برای فرزندان ایران زمین، مهیا سازند؛ این حضور آگاهانه و مدبرانه و متناسب با زمانه و زمینه امروزین، ثمرات خود را در رشد میزان عضو وامانت در مجموعه کتابخانه ها نشان داده است.
جا دارد در آغاز بیست و هفتمین دوره هفته کتاب و کتابخوانی، ضمن تقدیر از زحمات گسترده و خالصانه جامعه کتابداران کتابخانه های عمومی، پیوند جاودانه ی انسان با اندیشه در قالب کتاب را به تمامی اهالی کتاب و کتاب دوستان، تبریک بگویم.
امیدوارم خوزستان فردا، با رشد نسلی روییده در کتابخانه های خوزستان امروز، روزهای بهتر و زیباتری را شاهد باشد.

غلامرضا شریعتی

221