نشست تکریم دبیر پیشین و معارفه دبیر جدید ستاد مبارزه با مواد مخدر استان برگزار شد

روز یکشنبه ۱۹ آبان ماه با حضور علی حسین حسین زاده معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان نشست تکریم دبیر پیشین و معارفه دبیر جدید ستاد مبارزه با مواد مخدر استان برگزار شد.
در این نشست از تلاش های حسین لامی زاده دبیر پیشین ستاد مبارزه با مواد مخدر استان قدردانی شد و سرهنگ محمد صفری به عنوان دبیر جدید ستاد مبارزه با مواد مخدر معارفه شد.

301