گزارش تصویری / جلسه بررسی وضعیت سیل بندها و روند ساخت آنها با حضور استاندار خوزستان

در این جلسه

استانداری خوزستان: