حاجی زاده: سرعت بازسازی در مناطق مختلف سیل زده قابل قبول است

کیامرث حاجی زاده، معاون استاندار و جانشین قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده خوزستان در دهمین جلسه قرارگاه بازسازی و.نوسازی استان خوزستان گفت: با تدابیر صورت گرفته توسط نماینده عالی دولت در سطح استان و پای کار بودن فرمانداران، سرعت کارها با توجه به وضعیت فعلی خسارات سیل قابل قبول است به ویژه در حوزه بازسازی مسکن ، وضعیت خوبی داریم و این روند همچنان ادامه دارد.

حاجی زاده با اشاره به انجام اقدامات پیشگیرانه پیش از شروع بارندگی ها و ترمیم سیل بندها به عنوان یک مطالبه اصلی بیان کرد: با استفاده از اعتبارات زیرساختی شهرداریها و دهیاریها مقرر شده ترمیم سیل بندها آغاز شود که البته هم اکنون برخی فرمانداریها مانند فرمانداری اهواز ترمیم سیل‌بند را آغاز کرده اند.

وی در خصوص وضعیت پروندهای خسارت سیل ثبت شده گفت: خوشبختانه تاکنون پرونده های زیادی از سوی پژوهشگاه فضایی مورد تایید قرار گرفته و تایید شده که این پرونده‌ها بارگذاری شده اند.

473