گزارش تصویری / آیین افتتاح پنج پروژه آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای خوزستان با حضور استاندار

163