افتتاح فاز اول پروژه جاده های روستای خروسی شمالی از توابع بخش خنافره شهرستان شادگان به گزارش روابط عمومی فرمانداری شادگان ، فاز اول پروژه جاده روستای خروسی شمالی از توابع بخش خنافره با اعتباری بالغ بر۵/۴۰۰/۰۰۰ ، و به طول ۸ کیلو متر (زیر اساس) و ۳/۵کیلومت

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری شادگان ، فاز اول پروژه جاده روستای خروسی شمالی از توابع بخش خنافره با اعتباری بالغ بر۵/۴۰۰/۰۰۰ ، و به طول ۸ کیلومتر (زیر اساس) و ۳/۵کیلومتر  (اساس و زیر اساس” روکش آسفالت “)از محل اعتبارات استانی و بمنظور ایجاد راه دسترسی مطلوب اهالی و روستاهای خروسی شمالی و آلبوجنام  به شهرشادگان ، با حضور عبدالزهرا سنواتی فرماندار شهرستان ، مهدی طبری بخشدار خنافره ، جمعی از مسئولین ادارات و اهالی روستا افتتاح گردید.

 

1868