انتخابات نمایندگان شورای سازمان‌های مردم نهاد خوزستان برگزار شد

طی مراسمی با حضور محبوبه ایزدی‌پناه مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان و نمایندگان سازمان های مردم نهاد دومین دوره انتخابات نمایندگان شورای توسعه و حمایت از تشکل های مردم نهاد استان خوزستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی استانداری خوزستان روز دوشنبه همزمان با سراسر کشور و براساس ابلاغیه های سازمان امور اجتماعی کشور با حضور نمایندگان سازمان‌های مردم در مرکز توان‌افزایی سمن‌ها، آقایان سیروس داوودی و زاهد مهمدی کرتلایی به عنوان نفرات اصلی و همچنین آقای مجید کیوانی به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند.

330