دیدار مدیران و کارکنان معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری با استاندار خوزستان 

مدیران و کارکنان معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری با استاندار خوزستان دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش روابط عمومی استانداری خوزستان مدیران و کارکنان معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری روز یکشنبه با علی اکبر حسینی محراب استاندار خوزستان دیدار و گفتگو کردند.

در این نشست مهمترین مسائل سازمانی و اداری مورد بررسی قرار گرفت.

استاندار خوزستان در این دیدار صمیمانه طی سخنانی به تشریح اهمیت و نقش محوری مجموعه معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری در پیشبرد اهداف سازمانی پرداخت.

2131