فهرست نامزدهای انتخابات سمن‌های خوزستان اعلام شد

لیست نامزدهای دومین دوره انتخابات نماینده سازمانهای مردم نهاد در استان خوزستان اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی استانداری خوزستان این انتخابات فردا دوشنبه مورخ ۲۹ آبان ماه ساعت ۹ صبح در مرکز توان افزایی خانه سازمانهای مردم نهاد برگزار می شود.

لیست نامزدهای دومین دوره انتخابات نماینده سازمانهای مردم نهاد در خوزستان به شرح ذیل است:

۱- حسین بدری / مدیرعامل حامیان آسیب دیدگان اجتماعی

۲- سیروس داوودی / مدیرعامل انجمن پیشگامان علم و فن آوری استان

۳- مجید کیوانی / مدیرعامل انجمن نوژان کارون

۴- داریوش مرادی / مدیرعامل جمعیت پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر و پژوهش های آسیب های اجتماعی خوزستان

۵- سید یعقوب موسوی / مدیرعامل پیشگیری از آسیب های اجتماعی

۶- زاهد مهمدی / مدیرعامل انجمن روزنه امید جوان

۷- حسین موتورچی / مدیرعامل موسسه فعالان اجتماعی

348