مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان:

هزینه‌های مهدکودک برای مادران واریز می‌شود

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان گفت: در حال حاضر تنها تعداد ۱۰ دستگاه دارای اتاق مادر و کودک هستند ضمن اینکه برای دستگاه‌هایی که اتاق مادر و کودک را هنوز ایجاد نکرده‌اند کمک هزینه‌های مهدکودک برای مادران واریز می‌شود.

به گزارش روابط عمومی استانداری خوزستان، مریم مراد اسکندری مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان، روز شنبه با اشاره به ضرورت ایجاد اتاق مادر و کودک در ادارات دولتی، طبق بند ۲۲ قانون جوانی جمعیت، اظهار کرد: در این رابطه با کلیه دستگاه‌های اجرایی مکاتبه شد که تا کنون فقط تعداد ۲۳ دستگاه پاسخ مکاتبات ما را دادند.

وی افزود: در حال حاضر تنها تعداد ۱۰ دستگاه دارای اتاق مادر و کودک هستند ضمن اینکه برای دستگاه‌هایی که اتاق مادر و کودک را هنوز ایجاد نکرده‌اند کمک هزینه‌های مهدکودک برای مادران واریز می‌شود.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان گفت: ازمیان دستگاه‌هایی که به مکاتبات ما پاسخ دادند ۱۴ دستگاه فاقد اتاق مادر و کودک هستند که علت آن این است که اداره مورد نظر فاقد بانوان دارای فرزند خردسال هستند.

مراد اسکندری بیان کرد: برخی ادارات نیز با توجه به شرایطی که دارند(نداشتن کودک خردسال) متقاضی اتاق کودک و مادر نبوده‌اند.

595