اطلاعیه /  برگزاری انتخابات نمایندگان سمن‌ها در شورای توسعه و حمایت از تشکل های استان

اطلاعیــه شماره ۱:

 برگزاری دومین دوره انتخابات تعیین نمایندگان سازمانهای مردم نهاد در شورای توسعه و حمایت از تشکل های استان(استانداری و فرمانداری ها)

در راستای اجرای ماده ۶ تصویب نامه شماره ۶۷۷۳۵/۱۳۰۵ هـ مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۵ هیات وزیران(موضوع آئین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد)، دومین دوره انتخابات شورای توسعه و حمایت از تشکل ها در آبان ماه برگزار خواهد شد . بدینوسیله از نمایندگان سازمانهای مردم نهاد دارای پروانه فعالیت از استانداری خوزستان وفرمانداری های تابعه دعوت بعمل می آید بمنظور ثبت نام به شرح ذیل اقدام نمایند.

الف : سازمانهایی که متقاضی نامزدی انتخابات جهت تصدی سمت “نماینده سازمانهای مردم نهاد در شورای توسعه و حمایت از تشکل ها” هستند ، می بایست در خصوص معرفی و ثبت نام نماینده از تاریخ ۰۴/۰۷/۱۴۰۲ لغایت  ۱۱/۰۷/۱۴۰۲ اقدام نمایند .

ب : سازمانهایی که صرفا متقاضی شرکت در جلسه انتخابات بمنظور رای دادن هستند ، می توانند از تاریخ ۰۱/۰۷/۱۴۰۲ لغایت ۲۰/۰۸/ ۱۴۰۲در خصوص معرفی و ثبت نام نماینده اقدام کنند.

*مدارک مورد نیاز جهت صدورکارت ورود به جلسه رای دهندگان ونامزدهای انتخابات بشرح ذیل است:

۱. تصویر پروانه  فعالیت صادره از استانداری خوزستان و فرمانداری های تابعه  (دارا بودن تاریخ اعتبار الزامی است)

۲.تصویر آخرین آگهی روزنامه رسمی کشور مبنی بر ثبت تغییرات هیات مدیره سازمان مردم نهاد .

۳.اصل صورتجلسه هیات مدیره سازمان مردم نهاد  مبنی بر معرفی نماینده تام الاختیار جهت شرکت در انتخابات (ممهور به مهرسازمان مردم نهاد).

۴.ارائه تصویر روزنامه رسمی کشور مبنی بر حداقل ۲ سال عضویت در هیات مدیره یا بازرس یکی از تشکل های مردم نهاد حائز شرایط این دستورالعمل(به نحوی که در زمان ثبت نام مدت تصدی به اتمام نرسیده باشد)

۵.یک قطعه عکس ۴×۳ برای نماینده

۶.تصویر صفحه اول شناسنامه ،تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت  و تکمیل فرم ثبت نام برای نامزدهای انتخابات.

*لازم به ذکر است هر سازمان مردم نهاد صرفا می تواند در خصوص معرفی یک نماینده اقدام نماید و حضور نماینده جهت ثبت نام و دریافت کارت ورود به جلسه الزامی است .

*تقاضای نامزدی در انتخابات صرفاً در مورد افرادی پذیرفته خواهد شد که تشکل متبوع آنها بصورت منظم در خصوص ارائه عملکرد سالیانه اقدام نموده باشد و تشخیص این موضوع با مدنظر قراردادن اسناد و مدارک موجود، برعهده دبیرخانه شورا است.

*محل ثبت نام : معاونت تشکل ها و مشارکتهای اجتماعی اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان 

 

دبیرخانه شورای توسعه و حمایت از تشکل های سازمانهای مردم نهاد استان خوزستان

1183