استاندار خوزستان در بازدید سرزده:

وضعیت زیرساخت های منطقه مهدیس اهواز و واحد‌های بنکداران مواد غذایی را بررسی کرد

استاندار خوزستان به صورت سرزده در منطقه مهدیس اهواز حاضر شد و زیرساخت این منطقه و نحوه ارائه خدمات شهری به ساکنین آن را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان، علی اکبر حسینی محراب، استاندار خوزستان امروز جمعه ٣١ شهریورماه پس ازحضور در آیین عبادی سیاسی نماز جمعه به صورت سرزده در منطقه مهدیس اهواز حاضر شد و زیرساخت این منطقه و نحوه ارائه خدمات شهری به ساکنین آن را مورد بررسی قرار داد.

استاندار خوزستان در این بازدید وضعیت معابر، روشنایی، امنیت، حضور نیروهای پلیس و سایر اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان ها و دستگاه های مختلف جهت ارائه خدمات مطلوب به شهروندان را مورد بازدید قرار داد.

حسینی محراب همچنین با جمعی از ساکنین این منطقه در خصوص چگونگی استفاده از خدمات بهداشتی و دولتی در مهدیس، وضعیت اجاره منازل و …. نیز گفت و گو کرد.

وی در ادامه این بازدید نیز وضعیت واحد‌های بنکداران مواد غذایی در این منطقه را بررسی و با فعالان این واحدها درخصوص اجاره بها، قیمت اجناس و تفاوت آن‌ها نسبت به گذشته، قدرت خرید مردم و …. گفت و گو کرد.

5966