بازدید استاندار خوزستان از نمایشگاه توانمندی های روستایی شهرستان شادگان

علی اکبر حسینی محراب استاندار خوزستان روز چهارشنبه از نمایشگاه توانمندی های روستایی شهرستان شادگان در سرسرای ورودی استانداری بازدید کرد.

برگزاری نمایشگاه توانمندی های روستایی به تفکیک شهرستان های مختلف استان از سوی اداره کل امور روستایی استانداری به تناوب در محل لابی ورودی استانداری خوزستان در دستور کار قرار دارد.

1706