گزارش تصویری/ بازدید استاندار خوزستان از نمایشگاه هفته دولت

1325