در سال ١۴٠٢:

نخستین جلسه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری برگزار شد

نخستین جلسه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری در سال ١۴٠٢ به ریاست معاون توسعه مدیریت و منابع استاندای خوزستان برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان، نخستین جلسه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری در سال ١۴٠٢ به ریاست حجت الله دهدشتی، معاون توسعه مدیریت و منابع استاندای خوزستان در محل سالن شهید رجایی استانداری برگزار شد.

در این جلسه پیرامون الویت های پژوهشی و آموزشی استان خوزستان بحث تبادل نظر شد.

استفاده از ظرفیت دانش آموختگان، افزایش بودجه پژوهش و آموزش استان، بهره گیری از ایده‌ های نو و جدید از دیگر مباحث ارائه شده در این جلسه بود.

240