پیام تبریک مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری به مناسبت روز سمن‌ها

۲۲ مرداد روز تشکل های و مشارکت های اجتماعی فرصتی ارزنده است تا ضمن معرفی دستاوردها به علت واکاوی این موضوعات مهم و موثر اجتماعی پرداخته شود
توسعه یافتگی در سایه ی مشارکت اجتماعی شکل می گیرد و انسان رشد یافته در کنار نشاط و پویایی اجتماعی جامعه ای باثبات و اندیشه ورز را سامان میدهد .
ضروریست حمایت از تشکل های مردم نهاد اجتماعی فرهنگی و …. و ایجاد فرصت های برابر برای توسعه از عمده ی اهداف این مجموعه می باشد که امید می رود با همراهی و همنوایی علاقه مندان مشارکت در ترویج گفتمان های فرهنگ محور بکوشیم و سبب ساز رشد و تعالی جامعه شویم.

محبوبه ایزدی پناه
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استان

276