مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان تاکید کرد:

عوامل افزایش تعداد مددجویان بهزیستی ریشه یابی شود/ همه ارگان ها جهت کاهش آمار مددجویان بسیج شوند

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان گفت: تلاش می کنیم تا با استفاده از ظرفیت دستگاه ها، نهادها، ارگان ها ( فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و ... ) بتوانیم گام موثری در جهت کاهش آمار مددجویان بهزیستی برداریم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان، نشست مدیر کلامور بانوان و خانواده استانداری خوزستان با مدیر کل بهزیستی استاندر راستای ارائه راهکار مناسب جهت معرفی خدمات بهزیستی استان بهمددجویان و سایر اقشار جامعه و کاهش روند فزاینده تعداد مددجویانبرگزار شد.

در ابتدای این نشست مهران کریمیان، مدیر کل بهزیستی استان خوزستان به تشریح وظایف، ظرفیت ها و مشکلات موجود جامعه هدف تحت پوشش آن اداره کل پرداخت.

مریم مراد اسکندری ، مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان نیز خواستار ریشه یابی عوامل افزایش تعداد مددجویان شدو بیان داشت: در تلاشیم تا با استفاده از ظرفیت دستگاه ها، نهادها، ارگان ها ( فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و … ) بتوانیم گام موثری در جهت کاهش آمار مددجویان بهزیستی برداریم.

163