به ریاست مشاور جوان استاندار:

 نشست مشاوران جوان دستگاه های اجرایی برگزار شد+ تصاویر

مشاور جوان استاندار گفت: مشاوران جوان دستگاه ها واصل میان مردم و دستگاه های اجرایی هستند و باید بتوانند نقش خود را به عنوان نخبه جوان ایفا کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان، نشست مشاوران جوان دستگاه های اجرایی به ریاست مهدی طرفی، مشاور جوان استاندار و مدیرکل روابط عمومی استانداری خوزستان برگزار شد.

طرفی، مشاوران جوان را حلقه اتصال میان مردم و دستگاه های اجرایی دانست و اظهار داشت: مشاوران جوان دستگاه ها واصل میان مردم و دستگاه های اجرایی هستند و باید بتوانند نقش خود را به عنوان نخبه جوان ایفا کنند.

مشاور جوان استاندار با بیان اینکه مشاوران جوان باید به همه حوزه ها ورود کنند و تنها به امور جوانان بسنده نکنند؛ عنوان داشت: دستگاه ها باید از مشاوران جوان حمایت کرده و از نظرات آن ها استفاده کنند.

وی بیان داشت: دستگاه ها باید مشاوران جوان را انتخاب کند و مشاوران جوان نیز وظیفه دارند که هسته مشاوران جوان را تشکیل دهند و در موضوعات مختلف نقش آفرینی کنند. طرفی در پایان شناسایی جوانان مستعد و متخصص در هر حوزه را وظیفه مشاوران جوان دانست.

582