جلسه ستاد عفاف و حجاب با حضور معاون سیاسی اجتماعی استانداری و مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان برگزار شد

جلسه ستاد عفاف و حجاب با حضور معاون سیاسی اجتماعی استانداری و مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان برگزار شد.

جلسه ستاد عفاف و حجاب استان با موضوع وضعیت مراکز درمانی تحت نظر دانشگاه های علوم پزشکی استان به ریاست عبداله افرازه شهاوند، معاون سیاسی اجتماعی استانداری و محبوبه ایزدی پناه مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری برگزار شد.

در این جلسه پس از ارائه گزارش ستاد امر به معروف و نهی از منکر و دانشگاه علوم پزشکی نسبت به انجام برنامه های ایجابی تدابیر لازم صورت پذیرفت و همچنین مقرر شد هر هفته جلسه ستاد عفاف و حجاب برگزار شود.

737