نشست شورای اشتغال استان به ریاست استاندار خوزستان برگزار شد / تصاویر

نشست شورای اشتغال استان روز دوشنبه به ریاست علی اکبر حسینی محراب، استاندار خوزستان برگزار شد.

در این نشست عملکرد دستگاه های اجرایی، بانک ها و بخش های مختلف در زمینه وضعیت اشتغال مورد بررسی قرار گرفت و اعضای این شورا به ارائه گزارش پرداختند.

در این جلسه همچنین موضوعات مرتبط با اشتغال در بخش کشاورزی مطرح شد.

949