انتصاب

احمد وحیدی، وزیر کشور در احکامی جداگانه و بر اساس پیشنهاد علی اکبر حسینی محراب، استاندار خوزستان علیرضا خردمند و محسن ستاری فر را به ترتیب به عنوان فرماندار دزفول و فرماندار کرخه منصوب کرد.

1881