بازدید استاندار خوزستان از طرح های ساخت مسکن درشهرک امام رضا شهرستان مسجد سلیمان / گزارش تصویری

2636