کمیته رسیدگی به شکایات ستاد خدمات سفر استان آماده دریافت و رسیدگی به شکایات شهروندان و مهمانان نوروزی است

کمیته رسیدگی به شکایات ستاد خدمات سفر استان آماده دریافت و رسیدگی به گزارشات، شکایات و انتقادات شهروندان و مهمانان نوروزی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان در راستای ایجاد هماهنگی و انسجام در ارائه خدمات مناسب برای رفاه حال مسافران و گردشگران در نوروز ۱۴۰۲ به خوزستان و همچنین نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی استان، کمیته ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات ستاد دائمی خدمات سفر استان آماده دریافت گزارشات، شکایات و انتقادات شهروندان و مهمانان نوروزی است.

مسافران میتوانند از طریق یکی از راه های زیر جهت اعلام شکایت اقدام نمایند:

  • سامانه تلفنی ۱۱۱
  • سامانه پیامکی دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی به شماره ۳۰۰۰۷۲۰۰۱۱
  • شماره فکس ۳۳۳۶۰۰۷۷
229