یادواره شهدای جهاد عشایر عرب خوزستان با حضور معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان در حمیدیه برگزار شد

یادواره شهدای جهاد عشایر عرب استان خوزستان با حضور عبدالله افرازه شهاوند معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان در حمیدیه برگزار شد.

351