صابئین مندایی اهواز با سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان دیدار کردند

صابئین مندایی اهواز با سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان دیدار کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان، صابئین مندایی اهواز با عبدالله افرازه شهاوند، سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان دیدار کردند.

در این دیدار رهبر صابئین مندایی ضمن گفت‌وگو با سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان به مهم‌ترین مسائل و مشکلات پرداخت.

شهاوند نیز در پایان این دیدار بر حل مشکلات مطروحه تاکید کرد.

328