حضور سخنگوی دولت در جمع دانشجویان معتکف استان

علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت امروز دوشنبه و پس از شرکت در نشست پرسش و پاسخ با دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز در جمع معنوی دانشجویان معتکف در مسجد امام صادق (ع) این دانشگاه حضور یافت و با آنان گفت و گو کرد.

268