استقرار نمایندگان ۱۲ دستگاه اجرایی در ستاد مدیریت بحران استان به منظور هماهنگی و رسیدگی به شرایط ناشی از بارش ها

با توجه به هشدارهای متعدد سطح نارنجی هواشناسی کشور وخوزستان در خصوص بارش باران همراه با رعد و برق و وزش باد شدید در سطح استان ، ریزش تگرگ در مناطق مستعد و بارش برف در ارتفاعات تا اواخر هفته جاری و به منظور هماهنگی بیشتر انجام اقدامات (تهیه و تامین ماشین آلات، تجهیزات، امکانات ویژه در راستای امداد رسانی و کاهش خسارات بارش های گذشته و پیش رو) توسط دستگاه ها مطابق ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران کشور(کلیه دستگاهها موظفند هنگام پاسخ به بحران، با درخواست رئیس ستاد، کلیه امکانات و تجهیزات موجود خود را در اختیار ستاد قرار دهند.) با ابلاغ علی کرم پور مدیرکل کل مدیریت بحران استان، نمایندگان ۱۲ دستگاه عضو ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان در روز چهارشنبه ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱ در محل اداره کل مدیریت بحران استان حاضر و مستقر شدند و زیر نظر مدیریت بحران استان ، نسبت به انجام هماهنگی های لازم ، بررسی ها و ارایه گزارش های مرتبط ، اقدام لازم را بعمل آوردند.

 

 

136