دیدار اعضای کمیته راهبردی نقشه مهندسی فرهنگی کشور با فعالان مردمی و فرهنگی استان خوزستان

دیدار اعضای کمیته راهبردی نقشه مهندسی فرهنگی کشور با فعالان مردمی و فرهنگی استان خوزستان برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان، دیدار اعضای کمیته راهبردی نقشه مهندسی فرهنگی کشور با فعالان مردمی و فرهنگی استان خوزستان به ریاست محبوبه ایزدی‌پناه، مدیر کل امور اجتماعی استانداری خوزستان برگزار شد.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری خوزستان در ابتدای این نشست خطاب به مسئولان اظهار داشت: باید با تلاش و کوشش امید را به مردم بازگردانیم.

گفتنی است در ابن دیدار؛ موضوع نقشه مهندسی فرهنگی، برش استانی با حضور اعضای شورای راهبردی نقشه مهندسی فرهنگی کشور مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین فعالان مردمی و فرهنگی استان نیز نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص نقشه مهندسی فرهنگی استان بیان کردند.

87