معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان؛

جشنواره طلایه داران شکوه خلیج فارس با همه توان دستگاه‌ها اجرا شود

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان بر ضرورت ارتقاء سطح نشاط عمومی جامعه تأکید کرد و گفت: جشنواره طلایه‌داران شکوه خلیج فارس که بر جاذبه‌های فرهنگی و گردشگری استان اشاره دارد با همه توان مدیریتی دستگاه‌های ذی‌ربط اجرا شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان، نشست هم اندیشی و هماهنگی در راستای برگزاری جشنواره طلایه داران شکوه خلیج فارس به ریاست عبدالرضا سیفی، معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان برگزار شد.

در ابتدای این نشست محبوبه ایزدی‌پناه، مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی ضمن ارائه گزارشی از چگونگی برگزاری این جشنواره عنوان داشت: در راستای ایجاد عوامل توسعه بخش نشاط اجتماعی مقرر است در ۴ استان جنوبی کشور از جمله خوزستان برنامه‌های فرهنگی متنوعی برگزار شود.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان نیز در ادامه بر ضرورت ارتقاء سطح نشاط عمومی جامعه تأکید کرد و اظهار داشت: جشنواره طلایه‌داران شکوه خلیج فارس که بر جاذبه‌های فرهنگی و گردشگری استان اشاره دارد با همه توان مدیریتی دستگاه‌های ذی‌ربط اجرا شود.

سیفی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های حوزه فرهنگ از مدیران حاضر در جلسه خواست تا برنامه‌ها و پیشنهادات خود را متناسب با شرح وظایف هر دستگاه ارائه کنند.

379