هشدار سطح نارنجی دریایی مدیریت بحران استانداری در خصوص وضعیت جوی

علی کرم پور سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری خوزستان هشدار سطح نارنجی دریایی حاوی توصیف شرایط جوی مورد انتظار، مناطق متاثر از سامانه جوی و مخاطرات احتمالی همراه با توصیه ها و دستورالعمل های لازم جهت پیشگیری و کاهش حوادث و خسارات احتمالی را خطاب به فرمانداران و مدیران دستگاه های اجرایی استان به شرح ذیل ابلاغ کرد:

با توجه هشدارهای دریایی سطح نارنجی این اداره کل و هشدار هواشناسی دریایی سطح نارنجی شماره ۵ مورخ ۱۴/ ۰۹/ ۱۴۰۱ اداره کل هواشناسی خوزستان و شماره ۱۸۶۷۷۸ مورخ ۱۳/ ۰۹ / ۱۴۰۱سازمان مدیریت بحران کشور ( هشدار دریایی سطح نارنجی شماره ۲۹ سازمان هواشناسی کشور ) درخصوص :
توصیف شرایط جوی مورد انتظار : ورود سامانه بارشی همراه با رگبار و رعد وبرق ، وزش باد متوسط تا شدید و افزایش ارتفاع موج

زمان شروع : روز سه شنبه ۱۵ / ۰۹ / ۱۴۰۱
زمان پایان : روز پنجشنبه ۱۷/ ۰۹/ ۱۴۰۱
نوع مخاطره : رگبار و رعد وبرق ، وزش باد متوسط تا شدید و افزایش ارتفاع موج ( بین یک و نیم تا دو و نیم متر )
منطقه اثر : شمال خلیج فارس و مناطق ساحلی و دور از ساحل استان خوزستان
اثرمخاطره : خطرغرق شدن شناگران – آسیب به قفس ها و تورهای صیادی – خطرخسارت به قایق و شناورهای کوچک – احتمال اختلال درترددها و فعالیت های دریایی خلیج فارس – خطرغرق شدن شناورها بویژه شناورهای سبک و نیمه سنگین – خطر خسارت به تأسیسات ساحلی و فراساحلی
توصیه : ممنوعیت شنا – محدودیت در فعالیت های دریایی بویژه تردد با شناورهای سبک و قایق های صیادی و تفریحی – در نظر گرفتن تمهیدات لازم توسط کلیه فعالان دریایی، خواهشمنداست دستور فرمائید نسبت به انجام موارد ذیل اقـدام لازم معـمول و گزارش اقـدامات به عمل آمده را به این اداره کل ارسـال نمایـند .

۱- ابلاغ به اعضای ستاد پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران و سایر دستگاه های مرتبط شهرستان جهت اتخاذ کلیه تمهیدات لازم و انجام اقدامات مورد نیاز بمنظور پیشگیری ، آمادگی و مقابله با حوادث احتمالی

۲-برقراری کشیک شبانه روزی و تداوم آماده باش اعضای ستاد ، اداره بندر، شیلات ، اورژانس ۱۱۵ و سایردستگاه های مرتبط شهرستان
۳- اعلام احتیاط یا اعمال محدودیت جهت فعالیت ها و ترددهای دریایی بویژه تردد با شناورهای سبک ، نیمه سنگین و قایق های صیادی و تفریحی طبق ضوابط
۴- اتخاذ تمهیدات لازم جهت انجام هرنوع فعالیت دریایی
۵- اطلاع رسانی مستمر به هرطریق ممکن (مانندصدا و سیما، رسانه های محلی ، اداره های بندر و شیلات و…) به شهروندان بـویژه صیادان ، صاحبان شناورها و قایق های سبک و صیادی و تفریحی، مسافرین ، گردشگران و افراد ساکن و شاغل در مناطق درمعرض خطر جهت رعایت نکات ایمنی مانند : خودداری از : تردد ، توقف ، شنا یا هرنوع فعالیت آبی و تفریحی ، اسکان و برپایی کمپ و چادر درحاشیه و مجاورت خط ساحلی دریا و فراساحل و درنظرگرفتن فاصله ایمن و نکات ایمنی هنگام تردد از مناطق مذکور
۶- ممانعت از تردد ، توقف ، اسکان ، صیادی ، شنا و هرنوع فعالیت تفریحی و آبی شهروندان و گردشگران در حاشیه ، بستر ، مجاورت خط ساحلی و فراساحل با همکاری نیروهای نظامی و انتظامی و دستگاه های مرتبط شهرستان طبق ضوابط

۷- ارتباط مستمر با این اداره کل و اعلام هرنوع حادثه احتمالی

۸-اتخاذ سایر تدابیر مورد نیاز جهت پیشگیری یا کاهـش آثـارحوادث احتـمالی

155