بازدید مدیر کل امور بانوان استانداری خوزستان از گرمخانه اهواز

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان، مریم مراد اسکندری ،مدیرکل امور بانوان استانداری خوزستان امروز ۸ آذر به همراه جمعی مدیران انتظامی و بهزیستی از گرمخانه شهر اهواز بازدید کردند .

مدیر کل امور بانوان استانداری در این بازدید بیان کرد: گرمخانه نشانه مسئولبت اجتماعی است و می تواند خدماتی همچون محل استراحت شبانه و توزیع غذای گرم ارائه دهد .

520